sunnuntai 22. kesäkuuta 2014

Helsingin yliopiston ja Ypäjän hevoskeskittymän yhteistyö tiivistyy

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Hevosopisto Oy ja Ypäjän kunta ovat sopineet keskinäisistä yhteistyömuodoista sekä yhteistyön painoalueista. Sopimus allekirjoitettiin Ypäjällä keskiviikkona 18.6.2014.

Sopimuksen on tarkoitus edesauttaa eläinlääkärikoulutusta ja hevostutkimusta vastaamaan tiedeyhteisön, yhteiskunnan, hevosten omistajien ja hevosurheiluharrastajien tarpeita. Sopimus luo hyvän pohjan varmistaa ja vahvistaa Lounais-Hämeen vireyttä tarjoamalla monipuolisesti lisää mahdollisuuksia koulutukselle, tutkimukselle ja elinkeinoelämälle valtakunnallisesti merkittävän hevosalan keskittymän ympärillä.

Sopijatahot edistävät valtakunnallista hevostutkimusta sekä keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että maa- ja metsätalousministeriön johdolla laaditaan hevostutkimusstrategia, joka kattaa hevosten hyvinvoinnin ja terveyden sekä hevosalan tarvitseman tutkimuksen sekä koulutustarpeiden kartoittamisen, hevostutkimuksen resurssien kartoittamisen, pitkän ja lyhyen ajan tavoitteiden asettamisen sekä suunnitelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategia kattaa myös lähivuosien tutkimusohjelman laatimisen, mukaan lukien tutkimusosaamisen kehittämissuunnitelman sekä tutkimuksen kansainvälistymis- ja rahoitussuunnitelman.

Tutkimus- ja opetusyhteistyön tarkoituksena on hyödyntää EU:n rakennerahastoa ja puiteohjelmia, huolehtia osaamisen ja asiantuntemuksen vaihdosta ja hevostutkimukseen liittyvien tutkimuslaitteistojen ja kehitysympäristöjen yhteiskäytön kartoittamisesta. Tavoitteena on myös parantaa koulutuksen edellytyksiä edistämällä opiskelijoiden mahdollisuutta opiskelu- ja tutustumisjaksoihin Ypäjällä (esim. eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielmat, vaihtoehtoiset opintojaksot).

Samalla vahvistetaan Helsingin yliopiston näkyvyyttä hevoskeskittymän alueella, toteutetaan hevosurheiluharrastajille suunnattua yhteistoimintaa ja tilaisuuksia, joissa esitellään keskittymän kehittämistä ja edistetään asiantuntijatehtäviä alueella.

Tällä hetkellä Ypäjällä on toteutettu Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutuksesta kaikille eläinlääkäriopiskelijoille tarkoitettu pakollisiin opintoihin liittyvä tammapraktiikkakurssi ja valinnaisopinnoissa viikon mittainen siittolakurssi. Ypäjän Hevossairaalassa on erikoistumisvirka hevosiin erikoistuvalle eläinlääkäriopiskelijalle.

Tiedote: Hevosopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti