tiistai 20. elokuuta 2013

EM 2013: Stegarsilta valitus Urheilun oikeusturvalautakuntaan - Valitus hylättiin

Suomen EM-joukkueesta viime metreillä pudotettu Terhi Stegars on tehnyt valituksen Urheilun oikeusturvalautakuntaan joukkueen kokoonpanoon tehdystä muutoksesta. Oikeusturvalautakunta on kuitenkin hylännyt valituksen.

SRL:n mukaan päätös muuttaa joukkueen kokoonpanoa perustuu heinä-elokuun vaihteessa kaikille joukkueen hevosille tehtyyn eläinlääkäritarkastukseen, jota Stegarsin ratsu Axis ei läpäissyt. Kaksi eri eläinlääkäriä on antannut lausunnon, jonka mukaan Axis liikkuu epäpuhtaasti. SRL:n EM-kilpailuun nimeämä eläinlääkäri on arvioinut molemmat lausunnot ja suositellut vararatsukon valitsemista Stegarsin tilalle, koska Axiksen hevostarkastuksen läpäisemistä EM-kilpailuissa pidettiin epävarmana. Myös maajoukkuevalmentaja Emile Faurie esitti vararatsukon valitsemista Stegarsin tilalle heinäkuun lopulla pidetyn valmennussession perusteella.

Stegars vaati valituksessaan, että em. SRL:n päätös kumotaan ja hänet palautetaan Suomen edustajaksi EM-kilpailuihin.

Stegarsin valituksen perusteena on, että valintapäätös on tullut tehdä 17.7.2013 mennessä suoritettujen tulosten perusteella. Näiden tulosten perusteella yhdeksi edustajaksi on valittu ratsukko Terhi Stegars - Axis. Tuolloin varaedustajaksi oli valittu ratsukko Henri Ruoste - Jojo AZ. Tämän jälkeen Stegarsin hevonen on perusteettomasti katsottu sairaaksi ja hänen tilalleen edustajaksi on valittu Henri Ruoste. Stegarsin valituksen mukaan valintapäätöksen muuttamiseen on ollut tosiasiassa vaikuttamassa Henri Ruosteen em. ajankohdan jälkeen saavuttamat hyvät tulokset. Stegarsille oli arvokilpailuvalinnan yhteydessä ilmoitettu SRL:n taholta, että hänen ei tarvitse enää kilpailla ja että hän voi keskittyä EM-kilpailuihin.

Axiksen terveydentilan ongelmat eivät liity keväällä kuljetuksen yhteydessä tulleeseen vammaan, joka on todettu parantuneeksi. Sen sijaan oriilla on ollut vuodesta 2006 lähtien oikeassa takajalassa pieni liikeradan epäsäännöllisyys, joka ei ole kuitenkaan aiemmin estänyt kilpailemista. Kyseisestä vammasta huolimatta Stegars oli valittu joukkueeseen riittävien näyttöjen perusteella. Lisäksi Stegarsilla on Axiksen terveydentilasta kahden muun eläinlääkärin arviot, joiden mukaan kilpailemiseen ei ole estettä.

Stegarsin mukaan kaksi Axiksen terveydentilaa liiton taholta arvioineista eläinlääkäreistä on esteellisiä, koska he toimivat henkilökohtaisina eläinlääkäreinä osalle muusta joukkueesta.

SRL:n vastineessa Ruosteen viime aikaisilla hyvillä tuloksilla ei ole mitään vaikutusta alkuperäisen valintapäätöksen muutokseen vaan se perustuu ainoastaan eläinlääkäreiden antamiin arvioihin Axiksen terveydentilasta. SRL ei myöskään näe eläinlääkäreiden olleen esteellisiä arvoimaan tilannetta.

Stegarsin vastaselityksessä SRL:n Axiksen terveydentilaa koskevat eläinlääkärinlausunnot ovat epämääräisiä. Lisäksi selityksessä todetaan, että SRL on muuttanut valintapäätöstä, koska Axiksen ennuste hevostarkastuksen läpäisemiseen oli epävarma. Tällainen pelkkä epävarmuustila ei ole riittävä peruste muuttaa valintapäätöstä. Epäselvässä tilanteessa Stegarsilta olisi voitu vaatia kilpailemalla annettavaa lisänäyttöä, mutta SRL oli nimenomaisesti ilmoittanut, ettei lisänäyttöjä tarvitse antaa.

Urheilun oikeusturvalautakunta on tehnyt asiassa päätöksensä, jonka mukaan Stegarsin valitus hylätään. Näin ollen Ruosteen valinta joukkueeseen Stegarsin tilalle pysyy voimassa. Oikeusturvalautakunta ei ollut kuitenkaan päätöksessään yksimielinen vaan kaksi viidestä jäsenestä oli asiassa Stegarsin kannalla. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti